HK2#10/หางตาม 谭昌恒

ฉันได้ถ่ายภาพในแง่มุมที่พบบ่อยที่สุดของฮ่องกงโดยถ่ายภาพต่างๆ ในสถานที่จำกัด อันที่จริง นี่คือฮ่องกงที่ฉันรู้จัก ภาพถ่ายเหล่านี้จะเหมือนกับที่ฮ่องกงที่คุณรู้จักหรือไม่?

HK2#10/หางตาม 谭昌恒

HK$0.00ราคา